Stan powietrza  |  Dane pobrane 

PM2.5  [µg/m3]
PM10  [µg/m3]
Temperatura  [℃]
Wilgotność  [%]
Ciśnienie  [hPa]

Norma WHO - Poziom dopuszczalny stężenia 24h = 25 μg/m3