Stan powietrza  |  Dane pobrane 

Wewnątrz

Na zewnątrz

PM2.5  [µg/m3]

-

-

PM10  [µg/m3]

-

-

Temperatura  [℃]

-

-

Wilgotność  [%]

-

-

Ciśnienie  [hPa]

-

-

Norma WHO - Poziom dopuszczalny stężenia 24h = 25 μg/m3