Wybierz szkołę
SP nr 13 w Płocku
esa.nask.pl

Pełna nazwa szkoły

Miejscowość:

Stan powietrza

Na zewnątrz

PM2.5 :

PM10 :